Podporili násMestská časť Devín

Nadácia mesta Bratislava

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Bratislavský samosprávny kraj

ČSOB Nadácia

Férová Nadácia O2

Nadácia Telecom

Nadácia Pontis

Nadácia VÚB

Nadácia ZSE

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky

Triad Advertising