Podporili nás:

Mestská časť Devín

Nadácia Telecom

Nadácia Pontis

ČSOB Nadácia

Nadácia ZSE

Férová Nadácia O2

Triad Advertising

Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky

Nadácia VÚB

Bratislavský samosprávny kraj

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Nadácia mesta Bratislava