Hlavným zámerom občianskeho združenia Náš Devín je podporovať stretávanie sa devínskych rodín. Budujeme a staráme sa o vybrané komunitné priestory v Devíne.

V roku 2016 sme s pomocou mnohých z Vás sprístupnili detskú herničku v dome kultúry a taktiež vybudovali Devínsky sad - obľúbené voľnočasové priestranstvo na ulici K zlatému rohu, kde trávia čas hlavne rodiny s deťmi.

Vďaka projektom a pomoci Devínčanov sme zabezpečili aj detské workoutové ihrisko v areáli základnej školy, preliezky pre materskú školu a pinpongový stôl na ihrisku v Záhradách Devín.

V rámci našich aktivít spolupracujeme aj s miestnou knižnicou, kde sme vynovili detskú časť knižnice. Pre devínske rodiny organizujeme veľa zaujímavých akcií.

Obľúbené sú najmä MDD, Mikuláš, divadielka, Halloweenske vyrezávanie tekvičiek, tvorivé dielničky, pokladovky, čítačky a poučné workshopy pre deti, splav rieky Morava, športové hry a mnohé iné. V oblasti športu tiež podporujeme cvičenie jógy, pilatestu a kalanetiky. Zastrešujeme aj miestny filmový klub.Za podporu našich aktivít ďakujeme mestskej časti Devín a samozrejme Vám, milí Devínčania.