O nás

Hlavným zámerom občianskeho združenia Náš Devín je podporovať stretávanie sa devínskych rodín


Aktivity pre devínske rodiny


Športové aktivity

Organizujeme športové aktivity ako splav rieky Morava, športové hry, podporujeme cvičenie jógy, pilatestu, kalanetiky a mnohé iné


Spoločenské aktivity

V roku 2022 sme organizovali / spoluorganizovali MDD, Devínske hody, Šarkaniádu, Mikuláša, divadielka pre deti, čítačky pre deti a rôzne iné aktivity


Kurzy a dielničky

Organizujeme kreatívne aktivity pre deti ako dielničky, vyrezávanie tekvíc, ale aj kurzy ako devínska tančiareň, kurz sebaobrany a kurz prvej pomoci


Filmový klub

K našim aktivitám sme v roku 2018 pridali filmový klub Devín, kedy sme uzavreli zmluvu s Asociáciou filmových klubov a tak môžeme v Devíne premietať hodnotné filmy


Komunitné priestory


Devínsky sad

V roku 2016 sme s pomocou mnohých z Vás vybudovali Devínsky sad - obľúbené voľnočasové priestranstvo, kde trávia čas hlavne rodiny s deťmi


Multifunkčné ihrisko

 V devínskej škole sme prispeli k modernizácii školského dvora - vybudovali sme workoutové prvky pre malé deti, doskočisko na skok do diaľky, bezpečný povrch pred vchodom do školy a taktiež tenisové a multifunkčné ihrisko


Detská herňa

Vybudovali sme detskú herničku v dome kultúry -  priestor s hračkami a časopismi v Dome kultúry


Detská knižnica

Spolupracujeme aj s miestnou knižnicou, kde sme vynovili detskú časť knižnice


Viac informácií nájdete v sekcii Naše aktivity.


Za podporu našich aktivít ďakujeme mestskej časti Devín a samozrejme Vám, milí Devínčania.