2% z daneČo sa nám podarilo vďaka vašim 2%

Vďaka Vašim 2% z daní a vďaka grantovým výzvam, v ktorých sa nám podarilo uspieť:


- Vybudovali sme a naďalej prevádzkujeme detské ihrisko - Devínsky sad na ulici K zlatému rohu


- Organizujeme rôzne obľúbené podujatia v Devíne


- V  roku 2022 sme organizovali/ spoluorganizovali MDD, Devínske hody, Šarkaniádu, Mikuláša, vyrezávanie tekvíc, divadielka pre deti, kino, devínsku tančiareň, kurz sebaobrany, kurz prvej pomoci, čítačky pre deti a rôzne iné aktivity


- Pomáhame miestnej knižnici, kde sme hlavne upravili detskú časť knižnice


- V dome kultúry sme vybudovali detskú herničku


- V devínskej škole sme prispeli k modernizácii školského dvora - vybudovali sme workoutové prvky pre malé deti, doskočisko na skok do diaľky, bezpečný povrch pred vchodom do školy a taktiež tenisové/multifunkčné ihrisko, ktoré je prístupné aj pre verejnosť


Aj v ďalšom období chceme v našich aktivitách pokračovať a máme veľa plánov. 
Venujte, prosím, vaše 2% pre NÁŠ Devín.Údaje potrebné na poukázanie 2% pre OZ Náš Devín

IČO: 50525701

IBAN: SK5483300000002501107067

Právna forma: občianske združenie   

Obchodné meno/názov: Náš Devín 

Ulica: Štítová 

Číslo: 4105/10 

PSČ: 841 10 

Obec: Bratislava - Devín


Som zamestnanec a daňové priznanie mi robí zamestnávateľ Som zamestnanec a daňové priznanie si podávam sám 


Ak som v roku 2022 pracoval ako dobrovoľník a odpracoval som minimálne 40  hodín - môžem darovať 3% z dane. Požiadam organizáciu (organizácie) kde som  pracoval o Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré pošlem na príslušný daňový úrad spolu s daňovým priznaním. 


Som právnická osoba