Vaše 2% pre Náš Devín

Plánov máme veľa a výzvy stále pribúdajú… 

V areáli základnej školy plánujeme zveľadiť priestor predného školského dvora a  vybudovať tenisový kurt, ktorý bude prístupný aj pre verejnosť.

Devínsky sad plánujeme premeniť na skutočné eco-friendly detské ihrisko. Pri údržbe Devínskeho sadu je už samozrejmosťou pravidelná dezinfekcia herných prvkov a každoročná výmena piesku v pieskovisku.

V lete plánujeme opäť v spolupráci s www.dennetabory.sk zorganizovať letný tábor v Devíne.

Naďalej budeme pokračovať s pravidelnými, obľúbenými akciami, ktorých formu  nastavíme v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Veľkou výzvou je digitalizácia kina v dome kultúry a tiež vybudovanie pump track priestoru pre kolobežky a bicykle.

Vážime si Vašu pomoc.Údaje potrebné na poukázanie 2% pre OZ Náš Devín

IČO: 50525701

Právna forma: občianske združenie   

Obchodné meno/názov: Náš Devín 

Ulica: Štítová 

Číslo: 4105/10 

PSČ: 841 10 

Obec: Bratislava - DevínSom zamestnanec a daňové priznanie mi robí zamestnávateľ 

1/ Do 15.2.2021 požiadam zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ pre výpočet 2% alebo 3%  z dane. 

2/ Vyplním tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby: vyhlasenie-o-poukazani-dane-2020.pdf

3/ Do 30.4.2021 pošlem poštou alebo doručím na príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska Potvrdenie o zaplatení dane a vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ak som v roku 2020 pracoval ako dobrovoľník a odpracoval som minimálne 40  hodín - môžem darovať 3% z dane. Požiadam organizáciu (organizácie) kde som pracoval o Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré pošlem na príslušný daňový úrad spolu s Vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdením o zaplatení  dane do 30.4.2021. 

Som zamestnanec a daňové priznanie si podávam sám 

1/ Vyplním daňové priznanie typu A alebo B podľa typu príjmov. Priamo v tomto tlačive  vyplním údaje potrebné pre poukázanie 2% alebo 3% z dane.  

Tlačivá sú k dispozícii na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

2/ Najneskôr do 31.3.2021 podám daňové priznanie na príslušný daňový úrad podľa  miesta trvalého bydliska a zaplatím daňovú povinnosť. 

Ak som v roku 2020 pracoval ako dobrovoľník a odpracoval som minimálne 40  hodín - môžem darovať 3% z dane. Požiadam organizáciu (organizácie) kde som  pracoval o Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré pošlem na príslušný daňový úrad spolu s daňovým priznaním. 

Som právnická osoba 

1/ Môžem poukázať 1% z dane, môžem si vybrať 3 prijímateľov. 

2/ Vyplním daňové priznanie, priamo v priznaní vyplním údaje o poukázaní 1% z dane. Tlačivo je k dispozícii na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ 

3/ Do 31.3.2021 podám daňové priznanie na príslušný daňový úrad podľa sídla spoločnosti a zaplatím daňovú povinnosť.