Späť na predchádzajúcu stránku

Ochrana osobných údajov

Nižšie uvedené zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú to, ako občianske združenie Náš Devín (IČO: 50525701, Sídlo: Štítová 4105/10, 841 10 Bratislava-Devín) používa osobné údaje získavané počas používania tejto internetovej stránky.

Obsah:

Aké dáta zbierame?

Akým spôsobom zbierame vaše dáta?

Akým spôsobom používame vaše dáta?

Ako ukladáme vaše dáta?

Aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako nás môžete kontaktovať?


Aké dáta zbierame?

Naše občianske združenie zbiera nasledujúce dáta:

Osobné identifikačné údaje (meno, emailová adresa)


Akým spôsobom zbierame vaše dáta?

Vaše dáta nám poskytujete pri prihlasovaní sa na odber noviniek pomocou emailovej adresy. Vaše dáta (emailová adresa) spracovávame a ukladáme keď:

- sa prihlásite na odber noviniek

- nás kontaktujete prostredníctvom emailu

Naše občianske združenie môže tiež prijať a spracovať vaše osobné dáta ak ich zadá do systému priamo správca stránky (zástupca OZ, technický prevádzkovateľ) po predchádzajúcej žiadosti z vašej strany.


Akým spôsobom používame vaše dáta?

Naše združenie zbiera a uchováva vaše dáta za účelom zasielania emailov s novinkami.

Ako ukladáme vaše dáta?

Naše občianske združenie uchováva vaše dáta v rámci databáz na serveroch v Českej republike.


Aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných dát?

Každý používateľ stránky je oprávnený požadovať:

Právo prístupu – máte právo požiadať naše občianske združenie o kópiu vašich osobných dát.

Právo opravy – máte právo požiadať naše občianske združenie o opravu akejkoľvek informácie, ktorú považujete za nepresnú. Máte tiež právo požiadať naše občianske združenie o doplnenie informácie, ktorú považujete za nekompletnú.

Právo vymazania – máte právo požiadať naše občianske združenie o vymazanie vašich osobných dát, za určitých podmienok.

Právo obmedziť spracovanie – máte právo požiadať naše občianske združenie o obmedzenie spracovania vašich osobných dát, za určitých podmienok.

Právo namietať spracovanie – máte právo zaslať nášmu občianskemu združeniu námietku týkajúcu sa spracovania vašich osobných dát, za určitých podmienok.

Právo na prenositeľnosť – máte právo zaslať nášmu občianskemu združeniu žiadosť na presun zozbieraných dát inej organizácii alebo priamo vám, za určitých podmienok.


Ako nás môžete kontaktovať?

Ak zašlete požiadavku, naše občianske združenie má 1 mesiac na odpoveď. Ak máte záujem zaslať požiadavku týkajúcu sa spracovania a ochrany osobných dát, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu nasdevin(zavináč)nasdevin(bodka)sk.

Späť na predchádzajúcu stránku