Nové multifunkčné ihrisko vďaka grantovému programu hlavného mesta

Máme veľkú novinu!!! 

Vďaka finančnej podpore grantového programu hlavného mesta sme získali 30 000,- Eur a budeme môcť zrekonštruovať starý kurt v areáli základnej školy na Kremeľskej ulici. Na jeho mieste by malo koncom tejto jari stáť multifunkčné ihrisko približne také aké vidíte na obrázku.

To čo tam chýba, nám naozaj chýba - osadenie stĺpikov na siete, vybudovanie bránok a oprava oplotenia. Na to nám už financie nezvýšili a musíme vyhlásiť zbierku. Preto ak máte možnosť a záujem podporiť športové aktivity v Devíne, prispejte, prosím, akoukoľvek čiastkou na účet OZ Náš Devín SK5483300000002501107067, VS: 1234. Vyzbierané peniaze budú použité primárne na stĺpiky na siete, vybudovanie bránok, prípadne aj celkovú opravu oplotenia.

Multifunkčné ihrisko bude slúžiť škole a verejnosti v rovnakom režime

ako susediace športovisko.

ĎAKUJEME!


Prihlásiť sa na odber noviniek »